مطالب علمی جدید
علمی

نخاع، عامل اصلی راست یا چپ دست بودن انسان

نخاع، عامل اصلی راست یا چپ دست بودن انسان

 نخاع، عامل اصلی راست یا چپ دست بودن انسان مجموعه: آیا می دانید ؟ دانشمندان مدت زمان طولانی است